Door Hans Meijer op 22 juni 2014

Acht voetbalvelden vol met zonnepanelen

De Alleco Energy Group heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zonnepanelenpark voor 17 jaar op de Baanstee-Noord. Dit project behelst ca. 8,5 hectare aan zonnepanelen, waarmee circa 1500 huishoudens van stroom voorzien kunnen worden. Ook betekent dit een reductie van de C02-uitstoot van circa 3.000 ton per jaar. Dit is een uniek project in Nederland. De vergunning kan pas verleend worden nadat de gemeenteraadraad akkoord gaat.

Het gaat hier eigenlijk om 3 zaken:

1.    Wil Purmerend zoveel zonnepanelen op zijn grondgebied hebben
2.    Is de Baanstee noord de juiste plek
3.    Moet de ondernemer 150.000 euro betalen bij het niet doorgaan van het project

De PvdA fractie vindt zonnepanelen een goed alternatief om energie op te wekken en vindt ook dat de gemeente het voorbeeld moet geven. En als gemeente moet je soms het lef tonen om iets nieuws te doen.

De Baanstee Noord is een goede plek in de buurt van een industriegebied. Andere partijen hadden liever gezien dat de zonnepanelen op het bouwrijpe deel (zand) van de Baanstee Noord geplaatst  worden in plaats van een weiland wat ver in de toekomst pas wordt bebouwd. De PvdA verwacht toch binnen 17 jaar dat de Baanstee Noord volgebouwd gaat worden en dan staan de zonnepanelen in de weg en dat zal de gemeente zeker geld gaan kosten.

De ondernemer die de zonnepanelen wil aanleggen is in overleg met financiers, subsidie verstrekkers en leveranciers en eventuele partners. Door een verandering bij de subsidie verstrekkers kan er iets geks gebeuren. De subsidieverstrekker vraagt om een goedgekeurde vergunning van de gemeente die 150.000 euro kost. De eventuele financiers zeggen dat ze eerst zeker willen weten of de subsidie wordt verstrekt, dus loopt de ondernemer – door dit bijzondere proces – een risico van 150.000 euro bij het  niet doorgaan van het project. De vergunning kost in principe niet zoveel maar is een percentage van de bouwsom. De ondernemer is bereid om alle kosten van de gemeente te betalen bij het niet doorgaan van het project, maar om een risico van meer dan een ton te lopen is mogelijk aanleiding om het project helemaal af te blazen. De PvdA vond het proces zo vreemd en risicovol dat zij gezocht heeft naar een oplossing. Daarom heeft de PvdA een motie ingediend om het college in september met een voorstel te komen, waarbij het risico voor de ondernemer kleiner wordt en de kans dat het project doorgaat groter wordt. De andere partijen waren niet te overtuigen en waren bang voor een precedent voor volgende vergunningen. Voor het afwijken van gebaande paden en de uitzondering op de regel te willen maken is lef nodig en die was dit keer niet aanwezig in de raad. Hopen dat de ondernemer meer lef toont.

Hans Meijer

Hans Meijer

Ik ben Hans Meijer geboren en getogen in Amsterdam en vanaf 1992 in Purmerend komen wonen. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen dochters. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Amsterdam en werk daar aan de grote ruimtelijke projecten. Na 15 jaar bestuurder van een landelijke sportbond (NCS) was het tijd voor

Meer over Hans Meijer