31 januari 2018

Resultaten buurtonderzoek Purmer Noord 27 januari 2018

Zaterdag 27 januari is de PvdA langs de deuren gegaan in de Purmer Noord. We kregen eerder signalen dat in de Maanzaadstraat en de Papaverstraat sprake is van een verkeersonveilige situatie.

Vrijwel iedereen in de buurt bevestigde het beeld en wij hebben het met onze eigen kunnen zien: drempels zijn te laag en auto’s rijden te hard. Ook ter hoogte van stegen en speelplaatsen waar veel kinderen zijn. Dat komt vooral door de weginrichting. Wij gaan hierop actie ondernemen. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen!

Verder hebben we natuurlijk ook met de bewoners gesproken over andere aspecten van hun buurt, hun wijk, hun stad. De bewoners zijn veelal erg tevreden. Wel is er de nodige kritiek op het onderhoud van de openbare ruimte. Ook dat hebben we zelf kunnen zien. Vooral rondom bomen lag het straatwerk soms zo scheef dat het gevaarlijk is. Wij hebben bewoners geadviseerd van die situaties melding te maken. Over het algemeen wordt er dan snel actie op ondernomen.

Wij houden u via de website en Facebook op de hoogte van onze volgende wijkbezoeken!