Algemene beschouwingen programmabegroting 2021 – 2024

4 november 2020

In het proces rondom de behandeling van de Programmabegroting 2021 -2024 wordt door alle fracties een algemene beschouwing gehouden. Hieronder staat de beschouwing van onze fractievoorzitter Nathalie Saaf-Pasteuning.

08 Algemene beschouwingen PvdA – Programmabegroting 2021-2024