Buurtonderzoek Wheredijk

18 juli 2018

Zaterdag 14 juli jl. bezocht de fractie van de PvdA de bewoners van de Wheredijk. Aanleiding was een gesprek met één van de bewoners tijdens de verkiezingsmarkt in het Willem Eggertcentrum. Wij kijken terug op een geslaagd bezoek. Met veel bewoners hebben we open gesprekken kunnen voeren waardoor we ons een goed beeld hebben kunnen vormen van de onderwerpen die op Wheredijk spelen. Ook hebben we contact gelegd met bestuursleden van de (actieve) bewonersvereniging. De issues die hier spelen, hebben betrekking op:

1. De door het Hoogheemraadschap aangekondigde werkzaamheden rondom dijkversterking/-verzwaring en diverse andere punten die hier betrekking op hebben

2. Geluidsoverlast veroorzaakt door trillingen/verkeerslawaai van de brug.

3. Veiligheid zowel op de dijk als op het water. Wordt vaak veel te hard gereden en gevaren.

Wij hebben afgesproken om contact te houden met het bestuur van de bewonersvereniging over de ontwikkelingen. Op die manier kan beoordeeld worden op welke manier de PvdA hier een rol in kan spelen.