Door Frank Alberts op 14 oktober 2014

College luistert wel, maar kiest niet

In haar eerste begroting heeft de nieuwe coalitie onder leiding van de Stadspartij haar ambities voor de komende bestuursperiode gepresenteerd. Deze concept begroting kenmerkt zich door een voortzetting van het ingezette beleid van de afgelopen jaren. Het voornemen om meer naar de burgers van Purmerend te luisteren en meer “van buiten naar binnen te werken” wordt herbevestigd en dat is mooi. Toch is de PvdA Purmerend kritisch over deze begroting. Want meer naar de Purmerenders luisteren is goed, maar niet genoeg. Zeker niet wanneer het als excuus wordt gebruikt om geen duidelijke politieke keuzes te maken. En dat is wel wat deze begroting doet vermoeden. Een paar voorbeelden:

Minder vaak afval ophalen
In het coalitieakkoord staat dat versterken van de lokale duurzaamheid, een efficiënte en klantvriendelijke afvalinzameling en een gezond milieu belangrijk zijn. Als we dan kijken naar wat er feitelijk in de begroting staat, komt het college niet verder dan het minder ophalen van restafval (één keer per twee weken in plaats van elke week). Als we verder lezen staat er dat de opgave van het rijk om beter afval te scheiden lastig wordt, omdat Purmerend slecht presteert op dit gebied. Dit verhaal lijkt niet in lijn te zijn met de ’klantvriendelijke’ afvalinzameling uit het coalitieakkoord. De PvdA Purmerend verlangt van dit college dat ze met duidelijke voorstellen komt hoe we tot betere scheiding van afval komen. Nu al een bezuiniging inboeken door minder vaak afval op te halen betekent dat er straks geen geld is om Purmerenders te helpen beter afval te scheiden.

Kwaliteitsniveau openbare ruimte omlaag
Ook als het om schoon, heel en veilig gaat stelt deze begroting teleur. Het college kan het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in de hele stad niet langer op het peil houden dat eerder afgesproken is met de raad. Het centrum gaat van A/B (goed/voldoende) naar C (matig), de parken gaan van B naar C, en dat geldt ook voor bijna alle elementen in de wijken. Kortom, dit college kiest voor matig en zegt dat dit komt doordat er niet voldoende geld is om het beter te doen. Maar het presenteert geen enkel voorstel of maatregel om het beter te doen. Ook hier lijkt het luisteren naar de burger te ontaarden in een passsieve en afwachtende houding.

Hondenpoep: ergernis nummer één
En wat doet dit college er aan?  De extra hondenpoepzuiger die eerder wegbezuinigd was wordt toch gehandhaafd. Geen woord over meer handhaving of de aanpak van overlast door honden. Geen voorstellen die de vervuiling tegengaan. De hondenpoepzuiger verwijdert uitwerpselen uit de hondenuitlaatstroken om ophoping en stank tegen te gaan. Maar tegen de baasjes die hun hond uitlaten op stoepen, speelveldjes, bermen en boomkransen wordt niks gedaan. De PvdA Purmerend wil duidelijke keuzes die juist de echte overlast aanpakken. We denken daarbij aan een opruimplicht en meer inzet op handhaving. Als daarvoor uitlaatzones geschrapt moeten worden en een poepzuiger minder door Purmerend rijdt is dat helaas een noodzakelijke consequentie.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit een begroting die weinig uitdagend is. De PvdA Purmerend zal de komende weken voorstellen doen om het college te helpen de lat wat hoger te leggen.

Frank Alberts

Frank Alberts

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Purmerendse politiek. Tot 2005 als fractie-assistent en daarna als raadslid. Sinds 2005 ben ik voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Deze raadsperiode ben ik door de raad gekozen als vice-voorzitter van de gemeenteraad. Als raadslid probeer ik ervoor te zorgen dat een ieder in Purmerend de kans

Meer over Frank Alberts