Door Natalie Saaf op 30 december 2014

De Drie Decentralisaties

Nog even en dan is het 1 januari, de dag dat grote groepen mensen zich het beste voornemen voor het nieuwe jaar, het roer moet om!! Nu is het vanaf die dag echt zo voor alle gemeente in Nederland als het om jeugdzorg, WMO/AWBZ en Participatie gaat. Kortweg de 3D’s genoemd. Deze regelingen komen allemaal geheel onder de vleugels van de gemeente te vallen. Spannend?? JA! Want is de gemeente Purmerend er goed op voorbereid? Ik kan u mededelen dat de gemeente Purmerend de zaken op het goede spoor heeft staan en we hoopvol van start gaan op 1 januari. Dit is te danken aan goed werk van de ambtenaren, goed overleg met de raad (deze komt voort uit de vorige periode) en veel contacten met alle instellingen uit de omgeving.

Politiek staan alle partijen met de neuzen dezelfde kant op als het om de 3 D’s gaat. We willen allemaal dat het zo goed mogelijk gaat verlopen en we waken erover dat niemand buiten de boot gaat vallen. Voorkomen is onmogelijk, maar iedereen doet zijn stinkende best. Natuurlijk zijn er wel kleine verschillen tussen de partijen… Zou anders toch best vreemd zijn…natuurlijk maken wij ons heel breed om het minimabeleid zeker op de 120% te houden. Nieuwe plannen hiervoor komen in het voorjaar van het college. De extra uitleg en insteek van de wethouder vonden wij positief, maar wij blijven zeer allert.Jeugdhulp is door ons kritisch tegen het licht gehouden, het woonplaatsbeginsel onder de aandacht gebracht en hierop ook een toezegging gekregen van de wethouder dat er voor ieder kind die in aanraking komt met jeugdhulp ook hulp krijgt ongeacht waar zijn ouders of voogd ook woont.

Tijdens onze laatste ledenvergadering hebben wij het onderwerp de 3 D’s besproken samen met Pieter Jansen. Hij is ambtenaar in onze gemeente en houdt zich met de jeugdhulp bezig, een van de transities. Het verhaal was bevlogen, stelde gerust hoe we ervoor staan en gaf ook aan dat participatie zijn grootste zorg is . Een van de onderwerpen waar we tijdens de vergadering tegenaan liepen waren de keukentafelgesprekken over huishoudelijke hulp die de gemeente nu voert. We hebben er uitgebreid over gesproken met de aanwezigen. Wat opviel waren de verschillende verwachtingen die mensen van dit soort gesprekken hebben. De een gaat er open in, de ander met enige argwaan. Misschien is nog wel een van de meest interessante vragen tijdens deze transities… Hoe beleven mensen de veranderingen in hun zorg, wat is hun verwachting van de gemeente en hoe gaan ze daarmee om… Daar valt geen beleidsstuk voor te schrijven, maar vraagt om veel empathisch vermogen.

Natalie Saaf

Natalie Saaf

Natalie Saaf-Pasteuning (22-08-1970), naast moeder van twee schoolgaande kinderen ben ik onderneemster, commissielid binnen de fractie Purmerend, een doener en goedlachs . Ik ben eigenaar van een Primera winkel in Amsterdam, waardoor ik me dagelijks tussen een waaier van verschillende mensen begeef. In Purmerend ondersteun ik de fractie en zit ik deze periode in de

Meer over Natalie Saaf