Door Hans Meijer op 5 november 2013

Een stimulerend en sociaal bouwpakket

De bouw heeft extra steun nodig. Daarom pleitten wij als PvdA fractie voor een stevig investeringspakket. En dat is er gekomen. Het budget voor de huurtoeslag wordt vergroot om de tegenvaller van 111 miljoen van vorig jaar structureel op te vangen. Goed nieuws voor de koopkracht van huurders.

Afgelopen maand was al een maand met mooie groeicijfers voor de koopwoningmarkt. De verkopen nemen toe (20%!) zo blijkt uit de gegevens van het Kadaster. Het aantal bezichtigingen neemt stijgt en gelukkig neemt het aantal executieveilingen af. Rust en zekerheid keren terug. De maatregelen van het kabinet beginnen effect te sorteren en dat al binnen acht maanden na haar aantreden.

Het budget voor de huurtoeslag wordt vergroot om de tegenvaller van 111 miljoen van vorig jaar structureel op te vangen. Goed nieuws voor de koopkracht van huurders. In het vorige kabinet werden deze tegenvallers nog bezuinigd op de huurders. Het toenemende beroep op de huurtoeslag door ouderen vanwege de scheiding wonen-zorg wordt structureel gecompenseerd vanuit de VWS begroting, oplopend tot 55 miljoen in 2017. Eerder trok dit kabinet al 425 miljoen structureel uit om de huurstijging voor de lage inkomens via de huurtoeslag te compenseren.

Maar de Miljoenennota had veel meer in petto. Een stevig bouwpakket. Het kabinet tekent de vrede met de woningcorporaties. Belangrijk want dat zijn belangrijke opdrachtgevers voor de bouw. Er komt 400 miljoen exclusief vrij voor corporaties om huurwoningen te verduurzamen. Dat betekent 15.000 banen, werk voor bouwvakkers en producenten van bouwmaterialen. En een lagere energierekening voor huurders. Voor de particuliere huiseigenaren staat een Energiebesparingsfonds klaar van honderden miljoenen. Een revolving fund gefinancierd door het Rijk (185 mln) en de private sector (oa Rabobank) om tegen lage rente je huis te verduurzamen.

De integratieheffing wordt afgeschaft. Daardoor vervalt de dubbele BTW op de ombouw van kantoren en de BTW op zelfgebouwde woningen. Dat stimuleert de bouw en de aanpak van leegstaande kantoren. Dat is een lastenverlichting van 100 miljoen!

Het belastingvrij schenken van een bedrag van maximaal 100.00 euro aan kinderen of een derde wordt mogelijk gemaakt mits dit bedrag wordt aangewend voor de koop van een woning of het oplossen van een restschuld van de eigen woning. Velen vroegen erom en kijk aan!

Restschulden kunnen voortaan onder NHG garantie worden gefinancierd. Goed nieuws voor de doorstroming! Eerder werd de overdrachtsbelasting verlaagd en is er het verhoogde bedrag van 50 miljoen voor startersleningen. En als klap op de vuurpijl wordt er eindelijk een begin gemaakt met het investeren van pensioenfondsen in de Nederlandse hypotheekmarkt. Hoogste tijd!

Ook de tijdelijke BTW verlaging voor de bouw na 1 maart 2014 wordt verlengd tot 1 januari 2015. En er komt 120 miljoen van kabinet en sociale partners vrij om onder meer de werkgelegenheid te stimuleren; om werkloze bouwvakkers om te scholen; en komt budget en plannen om oudere bouwvakkers te behouden voor de bouw. Kortom, een stimulerend bouwpakket!

www.jacquesmonasch.nl

 

Hans Meijer

Hans Meijer

Ik ben Hans Meijer geboren en getogen in Amsterdam en vanaf 1992 in Purmerend komen wonen. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen dochters. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Amsterdam en werk daar aan de grote ruimtelijke projecten. Na 15 jaar bestuurder van een landelijke sportbond (NCS) was het tijd voor

Meer over Hans Meijer