Informatie fusieproces Purmerend – Beemster

13 april 2018

Dinsdag 10 april was de fractie van de PvdA aanwezig bij een presentatie over het fusieproces tussen Purmerend en Beemster. Nu bestaat er al een ambtelijke samenwerking en gemeente Beemster heeft op 5 februari 2018 een verzoek bij gemeente Purmerend neergelegd om tot een fusie te komen vanwege organisatie, financiën en bestuurskracht.  Het college van B & W Purmerend heeft 6 maart geantwoord hier positief tegenover te staan, het verzoek voor te leggen aan de raad met daarbij een plan van aanpak, een financiële verkenning en een projectbegroting. Richtdatum waarop de fusie zijn beslag moet krijgen is 1 januari 2021. Duidelijk is dat er bij een dergelijk proces veel komt kijken. Zodra er meer duidelijkheid is over de concrete uitwerking laten wij dat weten.