Door op 9 januari 2015

Minder bezuinigingen bij Baanstede

Als je een arbeidsbeperking hebt is het vanaf 2015 aan de gemeente om hulp te bieden bij het vinden van een passende baan. Voorheen kwam je met een SW-indicatie op de wachtlijst voor een plek bij Baanstede. Dat verandert met de komst van de nieuwe Participatiewet. De gemeente deed al aan arbeidsbemiddeling voor mensen met een uitkering en daar komen mensen met een arbeidshandicap nu dus bij.

Iedereen is het er over eens dat er sterk ingezet moet worden op detachering en begeleid werken. Zo bereiken we dat zo veel mogelijk mensen aan de slag kunnen bij een reguliere werkgever met begeleiding en een aangepaste werkplek. Een deel van de doelgroep zal afhankelijk blijven van een beschutte werkplek, ook daar zijn we het over eens. Dit is al in 2011 besloten door de gemeenteraden in onze regio. Er is eind 2012 een poging gedaan om de detachering en begeleiding onder te brengen bij een commerciële partij, Agens. Zoals u in de krant heeft kunnen lezen is dat mislukt. Agens ging failliet en ook bleek dat de tarieven voor detachering waarop werd gerekend in de begroting van Baanstede te hoog waren.

Onlangs stelde de gemeenteraad een zienswijze vast op de herziene begroting van Baanstede. Dit was een belangrijk besluit omdat de raad ook een standpunt in moest nemen over de vraag hoe de detachering nu georganiseerd moet worden.

Omdat de gemeenten volgens de Participatiewet als eerste verantwoordelijk zijn ligt het voor de hand dat wij als gemeenten ook zelf de detachering gaan aansturen. Gelukkig vond het nieuwe bestuur van Baanstede dat ook. Wel heeft onze fractie in een amendement aangedrongen op regionale samenwerking omdat we niet willen dat de gemeenten nu allemaal op eigen houtje aan de slag gaan. Daar was brede steun voor. Mooi om te zien is ook dat de kennis en ervaring die in de afgelopen jaren in Purmerend is opgebouwd met het Bureau Werk onze gemeente een voortrekkersrol geeft in die samenwerking.

Een overwinning voor de PvdA was dat ons amendement om de bezuinigingsopdracht aan Baanstede te temperen ook werd aangenomen. Het college stelde voor om de directeur de opdracht te geven om de oude, niet-realistische begroting te realiseren. Dit zou betekenen dat er onacceptabele sociale gevolgen zouden komen voor de huidige SW-ers. Dat werd met ons amendement afgezwakt tot een opdracht om waar redelijkerwijs mogelijk kostenbesparende maatregelen te nemen.

Onze fractie zal de komende tijd de ontwikkelingen in het participatiebeleid actief volgen en blijven zorgen dat mensen met een beperking niet de dupe worden van de bezuinigingsdrang van dit college.