Nominatie fractievoorzitter Nathalie Saaf -Pasteuning voor Ribbius-Peletier penning

7 februari 2021

De fractievoorzitter van de PvdA Purmerend Nathalie Saaf-Pasteuning is genomineerd voor de Ribbius-Peletier penning 2021. Deze penning is een onderscheiding voor een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

Ribbius Peletier was de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. Ze werkte haar hele leven aan vrouwenrechten. Provinciale Staten vernoemden deze onderscheiding, die in 2019 is ingesteld vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht, naar haar.

De uitslag is op 5 maart 2021. Wij hopen dat Nathalie met de eer gaat strijken!