Door Frank Alberts op 1 juni 2014

Ophef in Weidevenne over islamitische school

Begin vorig jaar heeft de gemeente Purmerend een verzoek gekregen van de stichting SIOZ om een school te mogen oprichten in Purmerend. Een groot deel van de gemeenteraad heeft dat verzoek gehonoreerd. De PvdA fractie heeft dat besluit echter niet gesteund. De beweegredenen kun je hier terugvinden.

Na de brede steun in de gemeenteraad medio 2013, is de komst van de school naar Purmerend definitief. Daar kan onze fractie ook niet omheen. Het college van B&W heeft inmiddels een plek vast gesteld. De plek die ze hebben gekozen lijkt ons niet onlogisch. In het beoogde gebouw zit op dit moment ook een (deel van een) school. Wat betreft de bestemming zal er voor de omgeving geen verandering zijn. Daarnaast vindt de PvdA de mogelijkheid tot samenwerking op deze locatie met niet islamitische scholen binnen het Brede School concept een positieve ontwikkeling.

De komst van de Roos kan extra verkeer opleveren. Unieke scholen bedienen immers een groot gebied. De belangrijkste reden voor de PvdA om niet met het oorspronkelijke verzoek akkoord te gaan, was dat wij denken dat de school nooit het beoogde aantal leerlingen zal trekken wat nodig was om tot oprichting te komen. Daarom denken we dat de extra verkeersoverlast beperkt zal blijven. De 31 inschrijvingen op dit moment lijkt onze oorspronkelijke stellingname te bevestigen.

De PvdA fractie staat open voor reacties als het verkeer een probleem blijkt te zijn. Wellicht zijn er dan aanvullende verkeersmaatregelen nodig. Daar zal de PvdA dan binnen de gemeenteraad voor pleiten. Op 11 juni a.s. wordt er een informatieavond georganiseerd voor de buurt.  Op die bijeenkomst kunnen vragen gesteld worden aan de wethouder. Vertegenwoordigers van de PvdA zullen die avond ook (op de achtergrond) aanwezig zijn.

Frank Alberts

Frank Alberts

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Purmerendse politiek. Tot 2005 als fractie-assistent en daarna als raadslid. Sinds 2005 ben ik voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Deze raadsperiode ben ik door de raad gekozen als vice-voorzitter van de gemeenteraad. Als raadslid probeer ik ervoor te zorgen dat een ieder in Purmerend de kans

Meer over Frank Alberts