Door Frank Alberts op 2 oktober 2015

PvdA Purmerend voor opvang asielzoekers

In Purmerend was het op donderdag 24 september onrustig. De raadsvergadering werd afgelast. Deze avond zou over de opvang van asielzoekers worden gesproken. Er kwamen te veel mensen op de vergadering af. De bodes die de toestroom tot de zaal regelden, werden omver gelopen door mensen die naar binnen wilden. Toen de aanwezigen niet van plan waren om in de hal via een scherm de vergadering te bekijken, besloot de burgemeester de raadzaal vanwege de veiligheid te ontruimen.

Inmiddels is besloten om op dinsdag 6 oktober een inspraakbijeenkomst te organiseren in P3. Voor- en tegenstanders kunnen daar hun mening over de komst van asielzoekers delen met de raadsleden.

Op 12 oktober vindt er een extra raadsvergadering plaats over dit onderwerp. Dan zal de raad besluiten over het voorstel van het college van B&W om locaties voor noodopvang en regulier opvang (AZC) aan het COA aan te bieden.

De PvdA fractie is voor opvang van vluchtelingen in Purmerend. De noodopvang locaties aan de Nijlstraat en Graanstraat, die het college voorstelt, lijken ons geschikt voor kleinschalige tijdelijke opvang. Maximaal 60 personen en maximaal 1 jaar. Wij begrijpen de zorgen van omwonenden maar denken dat die in de uitwerking weggenomen kunnen worden.

Wat betreft de locaties voor grootschalige en langdurige opvang wil de fractie met de raad meer tijd nemen voordat een besluit wordt genomen. De locatie naast de manege vinden wij minder geschikt en de Baanstee Noord willen wij toevoegen aan de opties. Het college is bang dat een AZC de uitgifte van grond vertraagt in de braak liggende Baanstee Noord. Aangezien een locatie voor reguliere opvang zo’n 5 jaar zal blijven, willen we de omwonenden de gelegenheid geven mee te denken over het besluit.

Frank Alberts

Frank Alberts

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Purmerendse politiek. Tot 2005 als fractie-assistent en daarna als raadslid. Sinds 2005 ben ik voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Deze raadsperiode ben ik door de raad gekozen als vice-voorzitter van de gemeenteraad. Als raadslid probeer ik ervoor te zorgen dat een ieder in Purmerend de kans

Meer over Frank Alberts