Door Frank Alberts op 14 oktober 2014

PvdA: Betrek inwoners bij aanpassingen afvalinzameling

Begin september presenteerde het nieuwe college van B&W van Purmerend haar eerste begroting. In de begroting stond een cryptische opmerking over de afvalinzameling in 2015. De toelichting was teleurstellend.  

In de concept begroting wordt het volgende geschreven: “Om het afvalscheidingspercentage omhoog te krijgen voeren we het alternerend inzamelen in. Hierbij wordt grijs en groen afval week om week ingezameld”. Tijdens een informatiebijeenkomst  vroeg PvdA fractievoorzitter Frank Alberts naar de betekenis hiervan. Het antwoord was dat de afvalcontainers voor papier en GFT afval om de week worden opgehaald. Dat is echter al de bestaande praktijk. Ook werd gemeld dat de grote grijze bak voor het restafval nog maar één keer per twee weken zou worden opgehaald.  Het college vindt het afvalscheidingspercentage in Purmerend te laag is en wil dat omhoog brengen naar 60%. Wethouder Hegger (Stadspartij) liet in een interview met RTV Purmerend weten dat het hij dit wil afdwingen bij de Purmerenders door de grijze bak minder vaak op te halen.

De PvdA heeft bedenkingen bij deze oplossing. Ook gaan de tarieven voor het ophalen van afval niet omlaag en wordt deze grote verandering zonder inspraak van de Purmerendse inwoners uitgevoerd.  Het “van buiten naar binnen werken” motto van het nieuwe college is kennelijk al snel verlaten.

De PvdA gaat bij de begrotingsbehandeling op 5 en 6 november voorstellen om de plannen even in de ijskast te zetten. De PvdA is voor het omhoog krijgen van het afvalscheidingspercentage maar wil dat de plannen eerst goed doordacht worden en worden besproken met de inwoners van Purmerend. Misschien komen dan ook andere oplossingen boven tafel die het zelfde doel bereiken, zonder de dienstverlening aan de inwoners aan te tasten.

Heeft u een mening over de afvalinzameling of heeft u ideeën over hoe we beter afval kunnen scheiden, laat het ons weten in een reactie op dit artikel, op Facebook of per mail: falberts@pvdapurmerend.nl

 

Frank Alberts

Frank Alberts

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Purmerendse politiek. Tot 2005 als fractie-assistent en daarna als raadslid. Sinds 2005 ben ik voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Deze raadsperiode ben ik door de raad gekozen als vice-voorzitter van de gemeenteraad. Als raadslid probeer ik ervoor te zorgen dat een ieder in Purmerend de kans

Meer over Frank Alberts