Door Frank Alberts op 9 april 2014

PvdA in de oppositie

Dit weekend werd bekend dat de Stadspartij Purmerend een coalitie wil aangaan met D66, VVD, CDA en AOV. Dit betekent dat er een eind komt aan de deelname van de PvdA aan het dagelijks bestuur van Purmerend. Dat is voor het eerst sinds de oprichting van de PvdA in 1946. Een gevoelige klap dus voor de lokale PvdA. Hiermee komt ook een eind aan het wethouderschap van Berent Daan, die sinds 2006 deel uitmaakte van het college.

De informatiegesprekken die de PvdA met de Stadspartij voerde waren constructief en positief. Onder andere heeft de PvdA voorgesteld om een aanvalsplan tegen de lange wachttijden voor een woning te maken, gezamenlijk met huurdersverenigingen, corporaties en ontwikkelaars. Dit met als doel om meer woningen beschikbaar te maken en de doorstroming in Purmerend te bevorderen. De PvdA wil ook afspraken over een financiële buffer om schrijnende gevallen in de zorg te voorkomen. En de sociale regelingen op het gebied van armoede en schulden wil de PvdA behouden.

Een extra vijfde wethouder zoals de Stadspartij die eiste was niet onbespreekbaar voor de PvdA, maar gezien de kosten ervan wilde de PvdA wel een brede afweging maken in overleg met de andere beoogde coalitiepartners.

Op de inhoudelijke voorstellen is in de gesprekken positief gereageerd door de Stadspartij. Desondanks heeft de Stadspartij ervoor gekozen om de PvdA niet te betrekken bij de verdere onderhandelingen. Dit betekent dat de PvdA zal moeten wennen aan een nieuwe rol: die van oppositiepartij in de raad.

 Lijsttrekker en raadslid Berent Daan: “Ik kijk terug op een mooie tijd als wethouder en ik ben trots op wat de PvdA de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan het bestuur van onze mooie stad. Met een sterk team van raadsleden, commissieleden en vrijwilligers gaan we met nieuwe energie aan de slag. Duizenden Purmerenders hebben op ons gestemd. Wij bedanken hen en zullen hen niet teleurstellen. We gaan ons volop inzetten om onze idealen voor Purmerend dichterbij te brengen: een bruisende stad waarin iedereen mee kan doen.”

De fractie heeft inmiddels Frank Alberts benoemd als de nieuwe fractievoorzitter. Eind april zullen Thijs Kroese, Sanda van Dam en Maaike van der Aar worden benoemd als commissielid. Mark Zijlstra zal de fractie versterken als fractieassistent.

Frank Alberts

Frank Alberts

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Purmerendse politiek. Tot 2005 als fractie-assistent en daarna als raadslid. Sinds 2005 ben ik voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Deze raadsperiode ben ik door de raad gekozen als vice-voorzitter van de gemeenteraad. Als raadslid probeer ik ervoor te zorgen dat een ieder in Purmerend de kans

Meer over Frank Alberts