Door Hans Meijer op 28 september 2014

PvdA kritisch over voortgang Multifunctionele Sporthal

In 2012 heeft de gemeenteraad van Purmerend besloten tot de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele sporthal op de plek van de huidige Beukenkamp. Het ontwerp van de nieuwe hal is destijds uitgebreid besproken in de raad. Een aantal omwonenden bleken echter bezwaar te hebben tegen het ontwerp. Het college heeft eind juli een brief naar de raad gestuurd. Daarin wordt geschreven dat het college heeft besloten om bij de aanbesteding van de Sporthal de ruimte mee te geven om ook alternatieve inrichtingen/ontwerpen te laten onderzoeken. Men denkt dat het mogelijk is om binnen hetzelfde budget van ruim 12 miljoen euro, de parkeerplaatsen nu ondergronds te kunnen aanleggen. Ook denkt het college dat de sporthal hiermee sneller gerealiseerd kan worden. De PvdA heeft bedenkingen bij deze keuzes. Daarom heeft raadslid Hans Meijer vragen gesteld aan het college van B&W. De antwoorden worden binnen twee weken verwacht.

  1. Bent u het mij eens dat dit onderwerp politiek gevoelig is?
  2. Bent u het met mij eens dat een verschuiving van de parkeerplaatsen onder de sporthallen een extra risico betekent voor de financiën en ruimtegebruik?
  3. Mocht na fase 1 (verplaatsen rugbyclub) de sporthal met onderliggende parkeerplaatsen toch niet binnen het budget cq ruimte blijken te passen, dan is er geen extra budget meer en/of ruimte voor de grootste gewenste sporthal. Volgens de opdracht zult u dan een kleinere sporthal moeten bouwen. Hoe denkt u dit risico te ondervangen?
  4. Bent u het met mij eens dat na een onderzoek en een “second opinion” het vreemd is, dat er nu wel meer mogelijkheden binnen het budget en de ruimte zijn? Kunt u aangeven wat er nu anders is dan bij het onderzoek en second opinion dat uw heroriëntatie mogelijk wordt?
  5. Waarom wilt u de procedure van de Raad van State niet doorzetten? Bent u het met me eens dat er geen enkele garantie is dat er niet als nog beroep wordt aangetekend bij een aangepast plan?
  6. Bent u het met mij eens dat een nieuw plan met een nieuw risico (parkeerplaatsen onder sporthal) besproken moet worden met de raad?

 

 

 

 

Hans Meijer

Hans Meijer

Ik ben Hans Meijer geboren en getogen in Amsterdam en vanaf 1992 in Purmerend komen wonen. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen dochters. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Amsterdam en werk daar aan de grote ruimtelijke projecten. Na 15 jaar bestuurder van een landelijke sportbond (NCS) was het tijd voor

Meer over Hans Meijer