Door Frank Alberts op 8 november 2014

PvdA laat college beter luisteren naar Purmerenders

De PvdA heeft afgelopen week tijdens de raadsvergadering over de begroting veel bereikt. Het collegevoorstel om nog maar eens per twee weken afval in te zamelen is van tafel. De raad steunde unaniem het PvdA voorstel om dit uit de begroting te schrappen.

Zelf het college veranderde hun oorspronkelijk advies van afwijzen in overnemen. Er komt nu eerst een voorstel over het beter afval scheiden nadat inwoners hun inbreng en ideeën hebben kunnen geven.

Ook het PvdA voorstel om overal een opruimplicht voor hondepoep in te voeren kreeg steun, maar dat zal nader in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer worden besproken. De PvdA zal daarvoor een initiatiefvoorstel voorbereiden. Het voorstel om 1 miljoen euro te reserveren voor de decentralisaties werd helaas door een overgrote meerderheid in de raad verworpen. De PvdA hoopt dat dit niet tot knelpunten gaat leiden en zal de vinger aan de pols houden.

Frank Alberts

Frank Alberts

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Purmerendse politiek. Tot 2005 als fractie-assistent en daarna als raadslid. Sinds 2005 ben ik voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Deze raadsperiode ben ik door de raad gekozen als vice-voorzitter van de gemeenteraad. Als raadslid probeer ik ervoor te zorgen dat een ieder in Purmerend de kans

Meer over Frank Alberts