Door Hans Meijer op 21 november 2013

PvdA laat de Purmerenders kiezen

De PvdA wil de Purmerenders bij de komende gemeenteraadsverkiezingen raadplegen over de mogelijke herinrichting van de centrumring. De lokale sociaal-democraten willen op die manier de inwoners betrekken bij dit grote project.

Er is in samenspraak met bewoners en ondernemers van de binnenstad een plan gemaakt om de inrichting van de centrumring te verbeteren. Veel belanghebbenden zijn hier bij betrokken geweest. In het nieuwe plan blijft het tweerichtingsverkeer in stand, maar worden de straten mooier en veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Ook komen er minder verkeerslichten en zou de doorstroming moeten verbeteren. Met de totale herinrichting is een investering van zo’n 4 miljoen euro gemoeid. De eerste fase, de herinrichting van Nieuwstraat en Westerstraat tot een 30 km zone, is gepland voor 2014 en kost 1,5 miljoen euro. Er is een goedkoper alternatief, waarbij alleen de rode asfaltstroken worden hersteld naar zwart asfalt en de parkeerplaatsen in de Westerstraat weer veilig worden gemaakt.

Fractievoorzitter Hans Meijer: „De PvdA vindt het een ingrijpend besluit om zo’n grote investering in de centrumring te doen terwijl er fors bezuinigd moet worden in onze stad. Wij krijgen uiteenlopende reacties van onze inwoners over het project. Daarnaast hebben veel winkeliers in de binnenstad het moeilijk. Een opknapbeurt voor de centrumring kan ook juist een positief effect hebben op de lokale economie en de werkgelegenheid in Purmerend.”

Om duidelijk te krijgen wat de Purmerenders willen, stelt de PvdA voor om de investering voor te leggen aan de kiezer. Deze raadpleging kan tegelijk plaats vinden met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De PvdA fractie zal haar voorstel eind november bespreken met de gemeenteraad.

Hans Meijer

Hans Meijer

Ik ben Hans Meijer geboren en getogen in Amsterdam en vanaf 1992 in Purmerend komen wonen. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen dochters. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Amsterdam en werk daar aan de grote ruimtelijke projecten. Na 15 jaar bestuurder van een landelijke sportbond (NCS) was het tijd voor

Meer over Hans Meijer