Door Natalie Saaf op 22 februari 2015

PvdA motie over pleegzorg aangenomen door raad

Met algemene stemmen heeft de raad de PvdA motie over pleegzorg aangenomen. De fractie krijg bij het indienen steun van de fracties van AOV, het CDA, D66, Leefbaar Purmerend en Trots. De raad vraagt in de motie  het college van B en W om de gemeentelijke communicatiemiddelen in te zetten voor de werving van pleegouders. Hiermee kan de gemeenten de jeugdinstellingen ondersteunen.

Omdat de gemeente sinds januari 2015 verantwoordelijk is voor de jeugdhulp, is de raad van mening dat de gemeente een actieve bijdrage kan leveren aan het onder de aandacht brengen van het belang van pleegouderschap. Dit kan door onder andere de gemeentelijke website, en de gemeentekranten Purmerend Totaal en Nieuws van uw gemeente(raad) in te zetten bij de wervingscampagnes van jeugdinstellingen.

Natalie Saaf

Natalie Saaf

Natalie Saaf-Pasteuning (22-08-1970), naast moeder van twee schoolgaande kinderen ben ik onderneemster, commissielid binnen de fractie Purmerend, een doener en goedlachs . Ik ben eigenaar van een Primera winkel in Amsterdam, waardoor ik me dagelijks tussen een waaier van verschillende mensen begeef. In Purmerend ondersteun ik de fractie en zit ik deze periode in de

Meer over Natalie Saaf