Door Thijs Kroese op 20 december 2013

PvdA Purmerend: extra invloed op veranderingen in zorg

Er gaat veel veranderen in de zorg in Nederland. Veel overheidstaken verschuiven van rijk of regio naar de gemeenten. De gemeenten kunnen straks dus veel invloed uitoefenen op hoe de zorg georganiseerd gaat worden. Gemeenteraden spelen daarin een belangrijke rol. De PvdA in Purmerend vindt het belangrijk dat de gemeenteraad ook echt de mogelijkheid krijgt haar invloed uit te oefenen. De PvdA diende daarom samen met GroenLinks een initiatiefvoorstel in tijdens de raadsvergadering afgelopen week. Het initiatief werd unaniem door de raad ondersteund.

Het initiatief betreft kort gezegd het instellen van een ‘klankbordgroep’ vanuit de raad. Zo heeft de raad niet alleen een besluitvormende rol, maar wordt de raad ook betrokken in het proces dat daaraan vooraf gaat. De klankbordgroep gaat in gesprek met het college en de ambtenaren over de weg die bewandeld wordt en de keuzes die daarin gemaakt worden.

PvdA Raadslid Thijs Kroese licht toe: “Wij als PvdA in Purmerend vinden het belangrijk dat de mensen herkenbare zorg dicht bij huis krijgen. In de komende jaren krijgen we als gemeente veel vrijheid in de organisatie van de zorg. Wij willen die kans aangrijpen om de zorg in Purmerend zo veel mogelijk dicht bij de inwoners te brengen en daarmee toegankelijk te houden. Via de klankbordgroep krijgt de PvdA, maar ook alle andere fracties in de raad, de mogelijkheid al ruim vóór het nemen van de definitieve besluiten invloed uit te oefenen op het te vormen beleid.”

Thijs Kroese

Thijs Kroese

Vanaf 2010 ben ik als raadslid actief voor de PvdA in Purmerend. Verder ben ik al langere tijd lid van Jong Socialisten. Ik ben actief geworden in de lokale politiek omdat ik iets wil betekenen voor mijn stad. Ik sta voor een bruisende en levendige stad waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen.

Meer over Thijs Kroese