Door Natalie Saaf op 15 februari 2015

PvdA Purmerend wil actieve rol gemeente in werven pleegouders

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg en daarmee ook de pleegzorg. Er is een chronisch tekort aan pleegouders en de zorginstellingen die de pleegzorg uitvoeren hebben altijd alleen gestaan in het werven van pleegouders. Als het aan de PvdA Purmerend ligt gaat dat veranderen. De sociaal democraten willen dat de gemeente een actieve rol gaat spelen en zal daarvoor een motie indienen tijdens de gemeenteraad van 19 februari a.s. Een aantal partijen hebben al steun toegezegd.

PvdA raadslid Natalie Saaf licht toe: “Voor kinderen die afhankelijk zijn van pleegzorg is het essentieel dat zij snel in een goed gezin geplaatst kunnen worden. Uit gesprekken die wij voeren met jeugdinstellingen blijkt dat zij moeite hebben met het werven van pleegouders en dat zij hulp vanuit de gemeente zeer nuttig achten.”

De rol is voor de gemeente ook makkelijk te vervullen, aldus Saaf: “De gemeente heeft standaard communicatiemiddelen zoals de website van de gemeente, het onderdeel van de gemeente in de wekelijkse lokale krantjes en de wijkkranten. Als de gemeente alleen al van die kanalen gebruik maakt bereikt ze veel inwoners en kan zij inwoners stimuleren het pleegouderschap te overwegen.”

 

1354974170

Natalie Saaf

Natalie Saaf

Natalie Saaf-Pasteuning (22-08-1970), naast moeder van twee schoolgaande kinderen ben ik onderneemster, commissielid binnen de fractie Purmerend, een doener en goedlachs . Ik ben eigenaar van een Primera winkel in Amsterdam, waardoor ik me dagelijks tussen een waaier van verschillende mensen begeef. In Purmerend ondersteun ik de fractie en zit ik deze periode in de

Meer over Natalie Saaf