Door op 13 februari 2015

PvdA teleurgesteld in opstelling college over Baanstede

In 2012 is in afwachting van de door het VVD-CDA-PVV kabinet aangekondigde Wet Werken naar Vermogen door Baanstede een tijdelijke stop op het aangaan van vaste contracten met SWers ingesteld. Toen het kabinet viel en het nieuwe VVD-PvdA kabinet de Participatiewet aankondigde is die tijdelijke maatregel van Baanstede tot het ongenoegen van de PvdA Purmerend niet teruggedraaid. Als gevolg daarvan ontstond bij Baanstede een praktijk waarin mensen met een SW indicatie telkens een tijdelijk contract kregen en na drie jaar tijdelijk thuis op de bank moesten gaan zitten om te voorkomen dat de wet een vast contract verplicht stelde.

Gelukkig heeft het bestuur van Baanstede in oktober 2014 besloten alsnog deze praktijk te beëindigen. Hierover heeft wethouder Voorbij de raad van Purmerend destijds geconsulteerd en daaruit bleek dat de raad in meerderheid hier voor was.

Tot onze starre verbazing zagen wij 8 januari dat het college een brief aan Baanstede heeft gestuurd waarin staat dat het college het besluit betreurt. Berent Daan heeft hierover in de raadsvergadering van 29 januari politieke vragen gesteld aan wethouder Voorbij. Immers, hij heeft in het bestuur een standpunt ingenomen dat afwijkt van de wil van de raad. Helaas werd uit de beantwoording niet duidelijk dat het college hierover tot inkeer is gekomen. Dit betreuren wij zeer.

Wel zijn wij blij dat alle andere leden van het bestuur van Baanstede vóór het weer uitvoeren van goed werkgeverschap hebben gestemd en dat wethouder Voorbij hierin dus alleen stond. En de mensen waar het om gaat, de mensen met een SW indicatie die zich elke dag weer inzetten op de werkvloer, kunnen rekenen op een eerlijke behandeling.