PvdA blij met Coalitieakkoord 2018-2022

30 juni 2018

Samen bouwen aan de stad. Zo heet het Coalitieakkoord dat wij gesloten hebben met vier andere partijen: Stadspartij, CDA, D66 en Ouderenpartij AOV. En dat is ook precies wat we gaan doen!

De PvdA is vooral blij met de manier waarop deze coalitie tegen wonen aankijkt. Afgesproken is dat we een norm hanteren van minimaal 30% social huur en 30% doorstroomwoningen (betaalbare koop en middeldure huur). We geven daarmee een duidelijk signaal af aan iedereen die in Purmerend wil bouwen. Ontwikkelaars zijn welkom maar moeten dus rekening houden met deze normen.

Ook in het sociaal domein gaan we aan de slag: zo dringen we wachtlijsten in de maatschappelijke opvang terug o.a. door een nieuwe nachtopvang en extra woningen voor begeleid zelfstandig wonen.

Op het gebied van duurzaamheid en het onderhoud van het openbaar groen gaan we serieuze stappen maken. Ook dat zijn onderwerpen die de PvdA belangrijk vindt.

We zijn er ook trots op dat onze kandidaat-wethouder Thijs Kroese in de concept-portefeuilleverdeling de onderwerpen wonen, ruimtelijke ordening en maatschappelijke opvang in zijn takenpakket vindt. Aan Thijs de schone taak om deze ambities zoveel mogelijk waar te maken!

Op de foto v.l.n.r.:de kandidaat-wethouders Thijs Kroese (PvdA), Mario Hegger (Stadspartij), Eveline Tijmstra (CDA), Harry Rotgans (Ouderenpartijen AOV) en Paul van Meekeren (D66).