Door Frank Alberts op 19 september 2015

Schooltuinen gered!

In de concept begroting voor 2016 heeft het college van B&W voorgesteld om de Natuur- en Milieueducatie (NME) en schooltuinen weg te bezuinigen in Purmerend. Een meerderheid in de gemeenteraad ziet echter nut en noodzaak van deze activiteiten in. Daarom zal deze bezuiniging niet doorgaan.

De bezuinigingsplannen waren voor de PvdA aanleiding om contact te zoeken met andere partijen in de gemeenteraad. De Stadspartij, D66 en GroenLinks hadden net als de PvdA eerder aangegeven dit onderwerp een warm hart toe te dragen.

De vier partijen hebben gezamenlijk besloten een wijzigingsvoorstel in te dienen bij de begrotingsbehandeling in november. In dit wijzigingsvoorstel wordt de raad opgeroepen om de NME en schooltuinen in stand te houden. Diverse scholen hebben aangegeven dat de NME lessen sneuvelen als er geen geld meer komt van de gemeente. Ook de vele handtekeningenacties geven aan dat de schooltuinen zeer gewaardeerd worden door ouders en leerlingen.

Aangezien PvdA, Stadspartij, D66 en GL met 19 van de 35 zetels een meerderheid vormen in de raad, is het zeker dat het voorstel van het college ongedaan wordt gemaakt en de schooltuinen behouden blijven.

Frank Alberts

Frank Alberts

Vanaf 2002 ben ik betrokken bij de Purmerendse politiek. Tot 2005 als fractie-assistent en daarna als raadslid. Sinds 2005 ben ik voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Deze raadsperiode ben ik door de raad gekozen als vice-voorzitter van de gemeenteraad. Als raadslid probeer ik ervoor te zorgen dat een ieder in Purmerend de kans

Meer over Frank Alberts