Theo Vleeshhouwer op 86-jarige leeftijd overleden

8 maart 2018

Theo Vleeshhouwer en de PvdA Purmerend hoorden bij elkaar. Hij was al sinds de oprichting van de partij in 1948 lid en eind tachtiger jaren besloot hij zich actief voor de partij in te zetten. Hij was voorzitter van de afdeling, redacteur/samensteller van de Purmeroos, beheerder van de ledenadministratie, producent van de 1-mei kaart. Kortom, Theo deed alles wat nodig was, bestuurlijk en met de handen uit de mouwen. Theo overleed op 2 maart jongstleden op 86-jarige leeftijd.

De tachtiger jaren werden voor de PvdA Purmerend gekenmerkt door veel interne discussies, die soms hoog opliepen. Zelfs zó hoog, dat voor Theo het punt bereikt was om uit het bestuur te stappen. Maar zijn rode hart bleef kloppen en hij kwam in 1994 in de raad. Twee periodes was hij raadslid en in de tweede periode ook nog een poosje fractievoorzitter. Na acht jaar nam hij afscheid van het raadswerk, maar (natuurlijk) niet van de partij. Twee keer nam hij zitting in de kandidaatstellingscommissie en hij was een trouw bezoeker van de ledenvergaderingen, samen met zijn Jopie. En naast zijn afdelingswerk was hij ook nog jarenlang actief in de landelijke werkgroep ouderen.

Theo was een harde werker, kritisch, emotioneel, oprecht en eerlijk. Theo nam geen blad voor de mond: je wist wat je aan hem had. Wij verliezen in Theo een trouw partijlid, een echte sociaal democraat en vooral een actief en betrokken afdelingslid.