Door op 4 mei 2013

Cultuurhuis Wherelant snel verplaatsen

De Stelling van het Purmerends Nieuwsblad is deze week: “De verbouwing van Cultuurhuis Wherelant moet z.s.m. beginnen.”

De reactie van de PvdA:
Nu er overeenstemming is tussen Wherelant en de Gemeente over de nieuwe huisvesting en er nog steeds druk staat op het vrijmaken van het bedrijventerrein waar ze nu zitten, is het zeer wenselijk om zo snel als mogelijk te beginnen met de verbouwing. Een nieuwe locatie en dus deels ook een nieuwe start voor Wherelant komt volgens de PvdA Purmerend het best tot zijn recht bij een oplevering en verhuizing voor het begin van het nieuwe cursusjaar.