Alle mensen

Thijs Kroese

Thijs Kroese

Wethouder

Grondexploitaties (m.u.v. Baanstee Noord), Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verwarde personen, Ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling + vastgoed, Wonen, Programma 2040, ICT, informatiebeveiliging en privacy
Natalie Saaf

Natalie Saaf

Fractievoorzitter

Jeroen Adolfs

Jeroen Adolfs

Raadslid

Paul Khoe

Paul Khoe

Raadslid

Sanda van Dam

Sanda van Dam

Commissielid AZ

Els van Loenen-Woelders

Els van Loenen-Woelders

Commissielid AZ

Bestuur

Bestuur

Bestuursleden