Alle mensen

Thijs Kroese

Thijs Kroese

Wethouder

Grondexploitaties (m.u.v. Baanstee Noord), Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verwarde personen, Ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling + vastgoed, Wonen, Programma 2040, ICT, informatiebeveiliging en privacy
Natalie Saaf

Natalie Saaf

Fractievoorzitter

Jeroen Adolfs

Jeroen Adolfs

Raadslid

Sanda van Dam

Sanda van Dam

Commissielid AZ

Els van Loenen-Woelders

Els van Loenen-Woelders

Commissielid AZ

Bestuur

Bestuur

Bestuursleden