Buurtonderzoek Gors Noord

11 maart 2018

Zaterdag 10 februari bezocht ons campagneteam de Gors Noord. Onderwerp van gesprek was de herinrichting van een hofje in de omgeving van het Klaverhof/Dijckscampenlaan. De meeste inwoners van dat gebiedje waren over de nieuwe plannen te spreken. Om een indruk te krijgen hoe de bewoners in de brede omgeving dachten over de staat van onderhoud van het openbaar groen en de communicatie met de gemeente is ons team de wijk verder ingetrokken. Wij kijken terug op prettige gesprekken! Op onze FB-pagina vindt u een uitgebreid verslag.