Raads- en commissieleden fractie PvdA

13 april 2018

Op 29 maart 2018 zijn Thijs Kroese, Nathalie Saaf-Pasteuning en Jeroen Adolfs geïnstalleerd als raadsleden van de gemeenteraad voor de PvdA. Donderdag 12 april zijn Paul Khoe en Els van Loenen geïnstalleerd als commissieleden. Sanda van Dam wordt op later moment als commissielid geïnstalleerd. Op de foto de PvdA-fractie. Sanda van Dam ontbreekt op de foto.