Up date bezoek bewoners Wheredijk

27 juli 2018

Naar aanleiding van ons buurtonderzoek van 14 juli jl. hebben wij te horen gekregen dat zowel het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als gemeente Purmerend aan de slag gaan met een visie op het gebied. Deze wordt in september a.s. gepresenteerd. Wij wachten e.e.a. af en blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.